Yhdeksän askelta |Yleisesti käytetyt standardoidut huoltomenettelyt ilmakompressorien asiakashuoltoon

Puhelimen paluukäyntien perustyöt suoritettuamme opimme standardisoituun palveluprosessiin, jota yleisesti käytetään asiakkaiden korjauksessa ja huollossa.ilmakompressorit, joka on jaettu yhdeksään vaiheeseen.

1. Toistuvia käyntejä saadaksesi tai vastaanottaaksesi ennakoivia huoltopyyntöjä asiakkailta
Asiakkaiden paluukäyntien tietueiden tai asiakkaiden vastaanottamien asiakaspalveluasiantuntijoiden ennakoivien huoltopyyntöjen kautta ja kirjaa asiaankuuluvat tiedot, kuten esim.ilmakompressorilaitemalli, vian kuvaus, yhteystiedot, ostoaika jne.
Vastaanottoasiantuntijan tulee viipymättä palauttaa tiedot johdolle ja järjestää vastaavat huoltoinsinöörit aikataulun mukaisesti, jotta he voivat hoitaa tehtävän mahdollisimman pian.

2. Online-vikadiagnoosi
Saatuaan huoltotyöohjeet huoltoinsinöörit vahvistavat edelleen vikatilanteen asiakkaiden kanssa ja tekevät palvelusitoumuksia auttaakseen asiakkaita vähentämään stressiä ja ahdistusta mahdollisimman nopeasti.

3. Kiirehdi asiakkaan toimipisteeseen lisädiagnoosia varten
Huoltoinsinöörit saapuvat asiakkaan tuotteen käyttöpaikalle, käyttävät ammattimaisia ​​laitteita ja työkaluja vikojen diagnosointiin sekä vian syyn ja laajuuden analysointiin.

4. Huoltosuunnitelman määrittäminen
Vikadiagnoosin tulosten ja asiakasyksikön asiaankuuluvien vastuuhenkilöiden kuulemisen perusteella huoltoinsinööri laatii käytännöllisen ja yksityiskohtaisen huoltosuunnitelman, joka sisältää tarvittavat materiaalit, huoltoprosessin vaiheet ja huoltoon tarvittavan ajan.
Huomautus: Huoltosuunnitelma varmistaa huoltostandardien ja asiakkaiden tarpeiden noudattamisen.

5. Huoltopalvelujen toteuttaminen
Huoltoinsinööri viittaa huoltosuunnitelman mukaan valmistajan laatimiin kunnossapitotyöprosessin hallintasääntöihin, panee ne tiukasti täytäntöön, toteuttaa vastaavat huoltotoimenpiteet sekä korjaa tai vaihtaa vialliset osat.Huoltoprosessin aikana on varmistettava, että toiminta on standardoitua, turvallista ja luotettavaa, ja kunnossapidon edistymisestä tiedotetaan asiakkaille oikea-aikaisesti ja kaikista prosesseista tulee tiedottaa asiakkaille ajoissa.

6. Valmistumisen jälkeinen laaduntarkastus ja testaus
Jälkeenilmakompressorihuolto on suoritettu, huoltoinsinöörin tulee suorittaa laaduntarkastus ja tiukka testaus varmistaakseen, että laitteet toimivat normaalisti, suorituskykyindikaattorit täyttävät standardit ja toimintakunto on normaali.Jos tuotteessa on epäpäteviä kohteita, huoltoinsinöörin tulee jäljittää ongelman syy ja tehdä korjauksia ajoissa, kunnes laite täyttää täysin laatuvaatimukset ja asiakkaan paikan päällä tehtävät työvaatimukset.

7. Huoltopöytäkirjat ja -raportit
Huoltoinsinöörien on tallennettava tarkasti kunkin huollon yksityiskohtaiset tiedot, mukaan lukien huoltopäivämäärä, huoltosisältö, käytetyt osat jne.
Huoltokirjanpitoon tulee myös sisältyä raportti kunnossapidon tuloksista, mukaan lukien tiedot, kuten vian syy, korjausmenetelmä ja käytetty aika.
Kaikki ylläpitotiedot ja -raportit tulee säilyttää yhtenäisessä tietokannassa ja varmuuskopioida ja arkistoida säännöllisesti.

8. Asiakastyytyväisyyden arviointi ja palaute
Jokaisen huoltopalvelutyön päätyttyä asiakkaalle annetaan palautetta asiaankuuluvien huoltokirjausten ja -raporttien perusteella, tehdään asiakastyytyväisyyskysely sekä tallennetaan ja tuodaan asiaankuuluvat asiakasmielipiteet.
9. Sisäinen tarkistus ja muistioiden tallennus
Tee palautuksen jälkeen ajoissa raportti korjaus- ja huoltopalvelutöistä, tee muistio järjestelmään ja paranna ”Asiakastiedostoa”.


Postitusaika: 16.10.2023